Bádogos munkákról általában

    A bádogos munkák szabályai, technológiái az elmúlt 15 évben sokat változtak. Ebben nagy szerepe volt a hazánkban rendszerváltozás után piacokat szerző külföldi (német, francia, osztrák...stb) fémanyagforgalmazók "behozott", idehaza elterjesztett, leszabályozott korszerű technológiájuknak, munkakultúrájuknak. Időközben megszülettek az ÉMSZ (Épületszigetelők, tetőfedők és bádogosok Magyarországi Szövetsége) alkalmazástechnikai előírásai, amely tetős szakmák (bádogos, tetőfedő, szigetelő) szakismereteket szabályozza le európai mínőségben. Cégünk a fenti alkalmazástechnikai szabályokat betartva végzi feladatát. A cég műszaki irányítói illetve alkalmazottai, dolgozói a fenti ismereteket iskolákban, külföldi és hazai tanfolyamokon elsajátították, a minősítést megszerezték. A bádogos alkalmazástechnika érvényességi területe a felületszerkezetekre (tetőfedések, korcolt fémfedések, homlokzatburkolatok), vonalas szerkezetekre (szegélyezések, fallefedések...stb), vízgyűjtő és vízelvezető szerkezetekre (csatornák, lefolyók), valamint a tetők kiegészítő szerkezeteire (tetőáttörések, kémények, szellőzők, hófogók, villámhárítók...stb) vonatkozik. Nem vonatkozik a díszműbádogos szerkezetekre, fém anyagú táblafedésekre és homlokzatburkolatokra (cserepeslemez, trapézlemez, hullámlemez...stb), nem fémlemez anyagú szerkezetekre (műanyag tetőfedések...stb) és az átszellőztetés nélküli fémlemez fedésű tetőkre, (mert ezek egyedi mérnöki szerkezetek épületfizikai veszélyei miatt). A szabályok a mindenkor hatályos vonatkozó szabványok kiegészítéseként érvényesek, iránymutatásul szolgálnak a műszaki követelmények gyakorlati alkalmazására. A bádogos munkákat különböző anyagokból lehet készíteni. A táblalemezek és lemezszalagok készülhetnek: vörösréz lemezből (pl. TECU), ötvözött horganylemezből (pl. Rheinzink, VM Zink), tüzihorganyzott acéllemezből (horganyzott vas, bevonatos horganyzott vas pl. Lindab), alumíniumból, bevonatos alumíniumból (pl. PREFA), ólomlemezből, és korrózióálló acéllemezből (koracél). A tetők fémlemezfedéseit 5°-180° közötti lejtésben készíthetőek (3° alatt fémlemez fedés nem készíthető, mert ez már a lapotető kategóriája, amelyekre a szigetelési előírások tartoznak). Járatos lemezvastagságok 0,6mm, 0,7mm.

www.horex.hu - Minden jog fenntartva.
Horex Kft. 1211 Budapest, Varrógépgyár út 10/1.
Cégjegyzékszám: 01-09-260638
1751 Budapest, Postafiók 200/11
Telefon: 278-05-98 Fax: 420-78-08
E-mail: reznicsekzoltan@horex.hu